Filatėlinės opozicijos įkūrėjai

 

                  

    2005 m. rugsėjo 16 d., būdamas tik 54 metų amžiaus,

   po sunkios ligos Kaune mirė žurnalo "Lietuva" bendra-

   darbis, visuomeninio judėjimo FILOP (filatelistų opozi-

   cijos) aktyvus dalyvis, meninių vokų, savilaidos ženklų,

   antspaudų katalogo sudarytojas, internetinės svetainės

   www.filop.org autorius ir redaktorius GEDIMINAS

   KARPAVIČIUS.

   1975 metais įstojo ir 1981 m. baigė Vilniaus dailės in-

   stitutą, įgydamas dailininko - architekto kvalifikaciją.

   Daug metų dirbo eilėje projektavimo institutų, nacionali-

   niame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.   Plačiau...

   ANTANAS RIMANTAS ŠAKALYS gimė 1938 m.

  spalio 1 d.Pakačinių kaime (Zarasų r.) 1953- 1958 m.

  mokėsi Kauno taikomosios dailės technikume; 1961-

  1963 m. studijavo Vilniaus dailės institute (dabar Vil-

  niaus dailės skademija). Po dviejų kursų išvyko mokytis

  į Maskvos kinematografijos institutą. Jį baigęs 1968 m.

  grįžo į Vilnių. 1968 - 1971 m. buvo Lietuvos televizijos

  dailininkas-statytojas, Multiplikacijos cecho dailininkas

  ir tų darbų televizijoje pradininkas. 1971-1978 m. Lie-

  tuvos kino studijos meninių filmų dailininkas-statytojas.

  Svarbiausi kino studijos laikotarpio darbai: dokumen-

  tinės juostos "Knygos turi likimą" (1970: apie VU bib-

  lioteką) ir "Vilniaus universitetas" 1579- 1979" (1979).

  Kurį laiką dėstė Vilniaus inžineriniame institute piešimą

  ir Dailės institute kino bei televizijos dailės pagrindus.

  Vėliau  - kūrybinis darbas: estampai, ekslibrisai, kny-

  gų iliustracijos, firmų logotipai ir kt.

    Lietuvos dailininkų sąjungos (1974), Amerikos fila-

  telistų draugijos "Lietuva" narys, filatelinio opozicinio

  visuomeninio judėjimo "Filop" internete vadovas, Lie-

  tuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos narys. Apdovanotas

  sausio 13-osios atminimo medaliu (2004), LLKS or-

  dinu "Už Tėvynės laisvę" (2008). Išleisti  4 suvenyrinių

  vokų katalogai (apie 2000 vokų). Dailininkas gyvena

  Vilniuje.  El. paštas:   arsfilop@gmail.com

 

  2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013, 2014, 2015  metų "FILOP" darbai.  A.Mankaus vokai, G. Karpavičiaus vokai, Publikacijos, Katalogai,

                                                                                                                                                Dienoraštis

 

„Filop“  minėtinų sukakčių

K A L E N D O R I U S

       
   Sausis  2016        
 

240

25

1776 - 1840

1991 01 13

 Liudvikaas Rėza
 Sausio 13 - tosios  žudynės

 

 
   Vasaris 2016        
 

120

25

 100

1896 - 1947

1991 02 11

1916 - 2001

 Balys Sruoga
 Islandija pripažino Lietuvą
 Julius Juzeliūnas

   
   Kovas 2016        
 

700

170

720

1316 03 10

1846 - 1918

1336 03 20

 Karūnuotas Gediminas
 Knygnešys Jurgis Bielinis

 Susidegino Pilėnų ginėjai

   
   Balandis 2016        
 

1

1

140

 2015 04 03

 2015 04 06

 1876 - 1941

 Algirdo Patacko mirties metinės

 Romualdo Ozolo mirties metinės

 Jurgis Šlapelis

   
   Gegužė 2016        
 

130

190

1886 - 1941

1826 - 1863

 Stasys Šalkauskis

 Zigmantas Sierakauskas

   
   Birželis 2016        
 

75

75

1941 06 14

1941 06 23

 Lietuvių genocido diena

 1941 m. birželio sukilimo diena

   
 Liepa 2016
 

90

25

1926 - 1998

1991 07 31

 Sigitas Lasavickas

 Medininkų žudynės

   
 Rugpjūtis 2016
 

75

95

10

1941 08 02

1921 - 1951

2006 08 23

 Romų holokausto diena

 Juozas Lukša - Daumantas

 Vytauto Pociūno mirties metinės

   
   Rugsėjis 2016        
 

780

 1236 09 22

 Saulės mūšis

   
 Spalis 2016
 

120

140

   1896 - 1984

   1876 - 1966

 Juozas Eretas - Jakaitis

 Antanas Zmuidzinavičius

   
   Lapkritis 2016        
 

210

165

150

  1806 - 1831

  1851 - 1927

  1866 - 1943

 Emilija Pliaterytė

 Jonas Basanavičius

 Justinas Staugaitis

   
   Gruodis 2016        
 

115

90

  1901 - 1964

1926 12 17

 Juozas Mikėnas

 1926 m. taikus perversmas

   

eXTReMe Tracker